• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

TƯ VẤN, TIẾP NHẬN HỒ SƠ BỆNH ÁN

Bệnh nhân đến với IPS sẽ được nhân viên tư vấn các bước chuẩn bị cho chuyến đi khám chữa bệnh tại Singapore.

Ngoài ra, các nhân viên của chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin của bệnh nhân như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, hộ chiếu, địa chỉ email, tiền sử bệnh án, hồ sơ bệnh án để có thể hỗ trợ bệnh nhân tham vấn ý kiến bác sĩ trước nhằm giúp cho bệnh nhân hiểu được tình trạng bệnh, quá trình điều trị diễn ra như thế nào, chi phí ước lượng.

Di chuyển lên đầu