• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

TƯ VẤN, HỖ TRỢ BỆNH NHÂN CÓ BẢO HIỂM

IPS sẽ hỗ trợ bệnh nhân có bảo hiểm y tế quốc tế (Aetna, Liberty, AIA,….)  trong việc kiểm tra với các công ty bảo hiểm về các điều khoản được và không được thanh toán. Đồng thời chúng tôi cũng hướng dẫn cho bạn các giấy tờ thủ tục cần có để thanh toán với Công ty bảo hiểm. Nếu bạn không có đầy đủ chứng từ thanh toán với bảo hiểm, chúng tôi sẽ giúp bạn liên hệ với bệnh viện để thu thập các chứng từ liên quan. Tuy nhiên, tuỳ từng trường hợp cụ thể, bệnh nhân sẽ phải thanh toán chi phí cho bệnh viện trong việc thu thập giấy tờ/ hồ sơ bệnh án cần thiết cho việc thanh toán lại với công ty bảo hiểm.

Di chuyển lên đầu