• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

FLOSEAL - KEO CẦM MÁU TRONG PHẪU THUẬT

mô tả ngắn sản phẩm

FLOSEAL
Từ những trường hợp chảy máu thông thường đến ồ ạt, bác sĩ phẫu thuật trên khắp thế giới đã tin tưởng keo cầm máu FLOSEAL để cầm máu các loại chảy máu khác nhau. Hiệu suất vượt trội của FLOSEAL và một loạt các đầu bơm cung cấp khả năng bơm FLOSEAL chính xác vào vị trí vết thương tương ứng với từng loại phẫu thuật thúc đẩy quá trình cầm máu và lành thương tại vị trí phẫu thuật.

 

Sản phẩm liên quan

Di chuyển lên đầu