• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

HỖ TRỢ THỦ TỤC CHUYỂN TIỀN

Theo quy định của Nhà nước Việt Nam, một hành khách khi đi nước ngoài chỉ mang theo được 5000 USD tương đương với 6000 SGD (dolla Singapore). Nếu chi phí điều trị cao hơn số tiền bệnh nhân được mang ra nước ngoài, IPS sẽ hỗ trợ bệnh nhân trong việc chuyển tiền viện phí cho bệnh viện theo đúng quy định của Ngân Hàng nhà nước Việt Nam.

Di chuyển lên đầu