• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

HỖ TRỢ SAU ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN

IPS vẫn đồng hành cùng bệnh nhân ngay cả sau khi họ điều trị xong và về nước. Khi về nước chắc hẳn bệnh nhân không tránh khỏi những thắc mắc về tình trạng bệnh, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong việc hỏi xin ý kiến của bác sĩ. Trong trường hợp bệnh nhân muốn hỏi ý kiến về phác đồ điều trị ở Việt Nam, chúng tôi sẽ liên lạc với các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành để hỗ trợ cũng như giúp bệnh nhân tiếp tục mua thuốc theo toa của bác sĩ Singapore mà bệnh nhân đang điều trị.

 

Di chuyển lên đầu