• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

HỖ TRỢ DỊCH VỤ CHUYỂN BỆNH NHÂN CẤP CỨU

Đối với bệnh nhân có tình trạng bệnh nghiêm trọng cần được sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ, y tá hay sử dụng chuyên cơ riêng với các trang thiết bị y tế cần có trong suốt chuyến bay, IPS sẽ hỗ trợ bệnh nhân và người nhà để sắp xếp dịch vụ hỗ trợ này trong suốt quá trình chuyển bệnh nhân từ Việt Nam đến các bệnh viện Singapore một cách an toàn nhất

Di chuyển lên đầu