• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

ĐẶT LỊCH HẸN TƯ VẤN ONLINE VỚI BÁC SĨ SINGAPORE

IPS hỗ trợ bệnh nhân đặt lịch hẹn tư vấn online với Bác sĩ Singapore bao gồm:

 _ Dịch hồ sơ bệnh án tiếng việt sang tiếng Anh

_ Email hồ sơ cho Bác Sĩ trước khi tư vấn online

_ Thiết lập cuộc gọi online với Bác sĩ tại phòng khám đa khoa SIHG hay văn phòng IPS 

_ Hỗ trợ thông dịch cho bệnh nhân trong suốt quá trình tư vấn online

_ Dịch báo cáo của Bác sĩ về tình trạng của bệnh nhân sau tư vấn online sang tiếng Việt

_ Các hỗ trợ khác (nếu có) trước trong và sau tư vấn online

Lưu ý: phí tư vấn online sẽ được IPS/ PKĐK SIHG thông báo cho từng trường hợp bệnh nhân cụ thể tuỳ theo mức độ phức tạp của bệnh lý và thời gian thực tế của cuộc gọi tư vấn với Bác sĩ.

Di chuyển lên đầu