• Thiết bị: 090 938 1187
  • Dịch vụ: 090 777 1187
  • info.ips@ipsvn.com.vn
  • www.ipsvn.com.vn

Bard Core Needle Biopsy Family

Bard Core Needle Biopsy Family

Sinh thiết lõi (Core Needle Biopsy) là thủ thuật lấy một mẫu mô nhỏ từ một phần của cơ thể dưới hướng dẫn hình ảnh (siêu âm, nhủ ảnh, MRI). Các mẫu mô sau đó được khảo sát dưới kính hiển vi để tìm tế bào bất thường. Sinh thiết lõi (Core Needle Biopsy)  lấy ra một mảnh mô nhỏ hình trụ (đường kính khoảng 1mm và chiều dài khoảng 12 mm). Sinh thiết lõi được thực hiện kèm gây tê tại chỗ ở phòng khám hoặc bệnh viện.

BARD nâng tầm các dụng cụ sinh thiết lõi ( Core Needle Biopsy) từ năm 1987. Các dụng cụ sinh thiết lõi của Bard hoạt động theo 3 cơ chế chinh với đa dạng kích thước đường kính và chiều dài phù hợp với từng vị trí sinh thiết khác nhau:

+ Cơ chế tự động với các dòng sản phẩm ( Magnum Biopsy System, Maxcore Disposable Core Biopsy Instrument, Monopty Disposable Core Biopsy Instrument).

+ Cơ chế bán tự động với dòng sản phẩm Mission Disposable Core Biopsy Instrument.

+ Cơ chế tự động + bán tự động với dòng sản phẩm Marquee Disposable Core Biopsy Instrument.

Di chuyển lên đầu